Tandskydd
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Tandskyddsregeln

Enligt Svenska Ishockeyförbundets tandskyddsregel ska alla spelare använda tandskydd tillverkat av tandläkare/tandklinik i kombination med visir.
Då en tandläkare/tandtekniker tillverkat ett tandskydd som uppfyller Förbundets kriterier skall han utfärda ett intyg för tandskyddet.
Blanketten för intyget finner du här  

Följande kriterier av ett tandskydd skall vara uppfyllda för att Svenska Ishockeyförbundet skall godkänna ett tandskydd.
1. Skyddet skall vara gjort i CE godkänt material.
2. Skyddet skall vara individuellt utprovat av tandläkare och utfört av tandläkare/tandtekniker.
3. Skyddet skall göras för överkäken, ha god passform och sitta väl på plats i munnen. Skyddet skall även passa väl mot underkäken vid sammanbitning.
4. Skyddet skall täcka alveolarutskottet och nå upp till omslagsvecket på buccalytan. Palatinalt skall skyddet sluta straxt under gingivalranden. Skyddet skall minst täcka t.o.m. tand 5, och om acceptans finns hos spelaren, helst t.o.m. tand 6.
Skyddet skall utföras enligt tillverkarens manual.
5. Materialleverantören till tandskyddet skall visa att materialets absorberande energi inte understiger 65%. Certifikat skall ha utfärdats vid standardiseringstest enligt Fachhochschule Südwestfalen i Soest /Universitetet i Dortmund Tyskland.

Följande material till tandskydd har certifikat och uppfyller Förbundets kriterier.

Tandskydd som varit godkända enligt tidigare förbundsregler och där certifikat utfärdats är också godkända enligt förbundets nya regler.

Senast uppdaterad: 24-02-02 av Stefan Ladhe