Domarrygg
Huvudsponsor Svenska Spel

DAIF

Vilka material finns för oss i föreningen eller distriktet att arbeta med dessa frågor?

DAIF-Handboken

-Handledning och råd för DAIF i ett samlat dokument. Stöttning under hela säsongen.

DAIF ansvarig i distriktets Funktionärskommitte.

-En naturlig kontakt när DAIF:aren behöver ha råd och vägledning i olika frågor. Kan vägleda i såväl lokala som nationella funderingar.
Senast uppdaterad: 23-02-03 av Stefan Ladhe

Inbjudan. Junior och Seniortränarkurs 2

Hockeyboken 2022/2023