Sponsorer
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Partners

Svenska Ishockeyförbundets erbjuder utifrån förbundets och Tre Kronors verksamhet en portfölj av, i första hand branschexklusiva erbjudanden, riktade mot större företag inom Sverige. En målsättning är att erbjuda ett begränsat antal företag ett väl balanserat innehåll i form av rättigheter, vilka dessa företag skall nyttja i sin egen externa och interna kommunikation i syfte att skapa en stark association med Tre Kronor.

För det enskilda företaget, skall medverkan bidra till att företagets association med Tre Kronor stärks och därmed företagets image. Ishockeyförbundet kan i många fall bidra med konkreta förslag på aktiviteter såväl i samband med matcher som tiden dem emellan. Allt i syfte att företaget skall erhålla maximal kommersiell utkomst från samarbetet, såväl externt som internt i företaget.

Förbundet har skapat en sponsorstruktur som bygger på exklusiva samarbeten där varje samarbete skräddarsys med Svenska Ishockeyförbundets unika rättigheter utifrån önskemål från respektive företag. Sponsorstrukturen är uppbyggd av en förstakedja bestående av Svenska Spel som är Ishockeyns huvudsponsor och huvudsponsorerna Gjensidige Försäkringar, Lidl och Beijer Byggmaterial. 

Tre Kronor och Svenska ishockeyförbundet har även officiella partners i Scandic och CCM. 

Tre Kronor Partners är en möjlighet för att förvärva rättigheter utifrån den nivå ett företag väljer att samarbeta där unika rättigheter erbjuds utifrån önskemål och anpassning av företaget och deras sätt att arbeta.

Alla samarbeten bygger på att öka värdet för svensk ishockey och därmed ytterligare stärka ishockeyns profil.

Senast uppdaterad: 23-05-17

Svensk ishockeys huvudsponsor

Tre Kronor och Svenska Ishockeyförbundets officiella partners

 

Sverigeresan

Spelreglerna – nu som app direkt i din telefon 

Hockeyboken Startsida