Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Projekt 21 – energieffektivisering ishallar

Kurser (1)

Svenska ishockeyförbundet presenterar här dokumentet Energieffektivisering ishallar.

Då det med hänsyn taget till situationen i vår omvärld och de följdverkningar dessa för med sig ekonomiskt som miljömässigt finner Svenska Ishockeyförbundet det angeläget att bidra med tips/rekommendationer, som kan minimera inskränkningar i driften av de svenska ishallarna samtidigt som att bidra till minskad energianvändning och en bättre miljö.

Det finns flera sätt att effektivisera energianvändningen i våra ishallar runt om i landet, i publikationen presenteras 21 lönsamma energisparförslag för at inspirera till detta.

Åtgärdsförslagen/rekommendationerna i dokumentet är framtaget av Svenska Ishockeyförbundets Anläggningskommitté i samarbete med Energi- & Kylanalys AB (EKA) och Nima Maskin samt med ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet (RF).

Ladda ned dokumentet här

Senast uppdaterad: 23-03-22 av Stefan Ladhe