Hockeygymnasium Målvakt
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Elevmaterial

Svenska Ishockeyförbundet har som en del av det pågående utvecklingsarbetet av svensk ishockey tagit fram detta nya utbildnings-material inom området träningslära. Materialets titel är ISHOCKEYNS TRÄNINGSLÄRA och omfattar 23 kapitel.

ISHOCKEYNS TRÄNINGSLÄRA innehåller såväl teoretiska bakgrundsförklaringar inom olika delområ-den som praktiska träningsråd, exempel på övningar, program och olika tester. Teori utan praktiska exempel är ganska värdelös, men praktik utan teori får inget kunskapsdjup och kan t.o.m. vara farlig om man inte förstår vad man gör. Färdiga säsongsplaner finns inte framtaget, ty dessa måste "skräddarsys" för varje enskilt lag och varje individ beroende på målsättning, ålders- och prestationsnivå, träningstillstånd, träningsbakgrund och lokala förutsättningar. De flesta kapitlen avslutas med ett antal faktafrågor för egen kunskapskontroll,frågor att diskutera och reflektera kring samt litteraturtips.

ISHOCKEYNS TRÄNINGSLÄRA och de olika kapitlen är anpassade för att täcka litteraturbehovet inom ämnesområdet Träningslära/Humanbiologi, vilket är en del av ämnet specialidrott som studeras av elever på elitishockeygymnasierna. 

 

Senast uppdaterad: 22-09-26 av Stefan Ladhe