Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Topbild Med Text

SIF Anläggningspartner

Som anläggningspartner till Svenska Ishockeyförbundet blir ni byggare av svensk ishockey och möjliggör rörelse för barn och ungdomar varje vecka.

Svenska ishockeyförbundet tar ett helhetsgrepp om anläggningsfrågan och skapar ett nytt partnerskap. Ambitionen är att samla alla parter som bygger svensk ishockey och skapa en kraft som gör att tillväxten tryggas.

Svensk ishockey vill bli fler. Fram till 2030 ska antalet aktiva öka med 25 procent, från dagens 80 000 till 100 000. Om tillväxtmålen ska nås, behövs fler istider och fler anläggningar.

Svenska Ishockeyförbundets Anläggningspartnerskap riktar sig till företag som levererar tjänster, komponenter, maskiner och produkter till våra anläggningar. Syftet är att skapa värdefulla nätverk och tillsammans belysa en av svensk ishockeys viktigaste framtidsfrågor. Alla medel som kommer in via partnerskapet återfinansieras i utveckling av anläggningar.

Som anläggningspartner till Svenska Ishockeyförbundet blir ni byggare av svensk ishockey och möjliggör rörelse för barn och ungdomar varje vecka.

Senast uppdaterad: 24-05-29 av Stefan Ladhe

Våra anläggningspartners

 

 

Kontaktperson

Simon Stigenberg Web
Simon Stigenberg Anläggningsansvarig