Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Ledningsgruppen

Under ledning av förbundets högsta tjänsteman, generalsekreteraren, ansvarar ledningsgruppen för förbundets operativa verksamhet och det centrala kansliet inom ramen för den av förbundsstyrelsen fastlagda verksamhetsplanen med tillhörande budget. I ledningsgruppen ingår, utöver generalsekreteraren, förbundskansliets avdelningschefer. 

Senast uppdaterad: 22-09-14 av Stefan Ladhe
Johan Stark Web
Johan Stark Generalsekreterare
Marcus Bojling Stabschef (föräldraledig till feb-2024)
Lisa Hållars Web
Lisa Hållars Ekonomichef & tf Stabschef
Christer Plars Web
Christer Plars Kommersiell chef
Anders Lundberg Landslagschef
Anders Wahlström Web
Anders Wahlström Utvecklingschef
Magnus Mårtensson Web
Magnus Mårtensson Tävlingschef

Beijer Hockey Games