Nollvision Hjälm
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Svensk ishockeys nollvision

Svensk ishockeys nollvision är en satsning initierad av Svenska Ishockeyförbundet för att arbeta förebyggande med hjärnskakningsfrågan inom svensk ishockey, tillsammans med SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan och SICO.

Vad är Svensk ishockeys nollvision?

Projektet syftar till att hitta förebyggande åtgärder mot hjärnskakningsproblematiken inom svensk hockey. I projektet finns representanter från SDHL, SHL, HockeyAllsvenskan samt HockeyEttan. Dessutom finns representanter från spelarnas intresseorganisation SICO, Arbetsgivaralliansen, Utbildning-och utvecklingsansvariga på Svenska Ishockeyförbundet, försäkringsbolaget Gjensidige samt tillverkare av ishockeyutrustning.

Varför finns projektet?

Svensk ishockey ser en problematik i att hjärnskakningarna drabbar så pass många ishockeyspelare idag och de hälsokonsekvenser detta innebär. På sikt kan vi även få svårt att rekrytera nya spelare till sporten.

Vad omfattar projektet? Vilka delar jobbar projektet med?

Projekt Nollvision jobbar enbart med förebyggande åtgärder. En aktivitetslista med några prioriterade områden har tagits fram. Dessa områden gäller; utbildning, spelet, regler, forskningsprojekt, bevakning/uppföljning, utrustning/material, information/marknadsföring.

Vad har gjorts hittills?

Projektet har infört ett rapporteringssystem för hjärnskakningar där huvudskador från respektive medverkande ligor förs in. Det har även genomförts regelförändringar utifrån resultat i studien, bland annat har det tillsammans med medverkande ligors målvaktstränare uppdaterats om regeln kring målområdet vilket inneburit en klar minskning av hjärnskakningar på målvakterna. Det har även genomförts en rad studier där vi bland annat sett över vart spelarna befinner sig på isen när smällar mot huvudet sker, hur hård respektive smäll varit samt vart smällen träffar på huvudet.

Hur ser regelverket ut kring huvudtacklingar?

Det är inte tillåtet att rikta en tackling mot huvudet eller nacken på en motståndare. Detsamma gäller om en spelare driver eller tvinga en motståndares huvud in i publikskyddet, sargen eller ned i isen. Mer utförligare går att läsa i regelboken under regel 44.

Varför förekommer det hjärnskakningar i en liga som SDHL där spelarna inte får tacklas?

Damhockeyn har en utvecklingskurva som pekar brant uppåt och vi ser att utbildningen av spelare har inte prioriterats. Via studier har vi kunnat se att spelarna inte är tillräckligt förbereda för dessa situationer. Svensk ishockeys nollvision fortsätter analysera just denna fråga tillsammans med forskaren Mikael Swaren.

I vilken ålder får man börja tacklas?

Inom svensk ishockey får man börja tacklas det året man spelar U12-hockey. När man införde tacklingsförbudet handlade det om att läkare slog larm om riskerna för ej färdigväxta kroppar.

2003–2004 infördes tacklingsförbud i svensk hockey från 14 års ålder. 2013–2014 sänktes den ålder från 14 år till 12 år.

Vad planeras framåt inom projektet?

Fortsatt forskning och analys kommer bedrivas. Det kommer dessutom att tas fram ett stort utbildningspaket för spelare, ledare och föräldrar inom svensk ishockey, från Tre Kronors hockeyskola till SHL. Forskningsresultaten kan även styra fler regelförändringar och även förändringar gällande spelarnas utrustning.

Senast uppdaterad: 23-01-03