Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Rekreationsishockey

Vill du spela rekreations- eller veteranishockey?

Kontakta i första hand din lokala ishockeyförening och i andra hand ditt distriktsishockeyförbund (ex. Värmlands Ishockeyförbund)

Rekreation (av latin recreare, ge nytt liv) är vederkvickelse och återhämtande av krafter genom bl a avkopplande aktiviteter som motion, idrott och sport.

Så många som möjligt, så länge som möjligt

Hela idrottsrörelsen och även ishockeyrörelsen har gjort en kursändring, där den klassiska triangel-modellen med bred bas och spetsig topp stöpts om till en rektangel. Ett nytt synsätt där idrotten vill skapa ett livslångt idrottande med bred bas och bred topp. Vi kommer fortsätta att sträva efter att få fram en elit men vi måste bli ännu bättre på att skapa förutsättningar för att ge fler chansen att spela ishockey på sina villkor och på sin nivå. Oavsett om man är 14 eller 64 år. Här måste hela rörelsen med individer, lag, föreningar och förbund tillsammans tänka ut nya vägar, för att ge så många som möjligt, så länge som möjligt chansen att utöva världens roligaste sport.

Rekreationsishockeyns tre ben

Inom Ishockeyförbundet bedrivs sedan några år ett projekt som syftar till en idrottslig och organisatorisk/administrativ utveckling av ”rekreations- och veteranishockeyn”. Då det genom åren funnits ett flertal olika sätt att benämna ”veteran- och rekreationsishockey”, har SIF valt att försöka koka ner och definiera ordet Rekreationsishockey som är ett samlingsnamn för denna del av vår rörelse. Se illustrationen nedan.

Spontanishockey

Ishockeyns rötter, på allmänhetens åkning, uppspolade ytor och frusna sjöar. En frihet och långt ifrån den organiserade ishockeyn, helt på utövarens villkor. Här har många av våra största stjärnor lagt sin grund men även en plats där den ishockeyintresserade i motionsform kan spela utan några som helst krav.

REC-Hockey

Rec-hockey(Recreational Hockey) är ett begrepp hämtat från Nordamerika och spelas av unga som gamla, nybörjare som rutinerade, tjejer och killar. En organiserad form av ishockey, där alla kan få vara med, både i träningsform och i seriespel. Idag finns det fantastiska exempel på serier och hela ligor där denna typen ishockey spelas. Tendensen är att allt yngre, nybörjare och de som slutade alldeles för tidigt testar på spel i dessa serier.

Veteranishockey

Spelas idag i hela landet, där begränsningen för seriespel ligger i att man bör uppnått en viss ålder. Runt om i hela Sverige finns det ett utvecklat och organiserat seriesystem och även ett SM för +40.  Som träningsform finns det förstås inga hinder för deltagande när det kommer till ålder.

 Det förekommer en mängd ishockeyaktiviteter för ungdomar och vuxna av högst skiftande karaktär och varierande organisatorisk status. I många fall bedrivs verksamheten helt utanför SIF:s, distriktsförbundens och de anslutna hockeyföreningars verksamhetsområden.

Väl medvetna om dessa olikheter är syftet att - inom ramen för Ishockeyförbundets organisation med ideella föreningar och distriktsförbund - stimulera och utveckla denna del av ishockeyrörelsen vilket också kan vara till gagn för den övriga verksamheten. Förbundets huvudmannaskap är enligt SIF:s bedömning nödvändigt för att kunna ta tillvara det ökande intresset för hockeyaktiviteter för både ungdomar och vuxna. Det förutsätter dock att en anslutning till den organiserade verksamheten inte blir alltför administrativt och ekonomiskt betungande för berörda ”lag” och spelare.

Goda exempel

Det finns idag en uppsjö av goda exempel där rekreationsishockeyn är en naturlig del av föreningslivet. Under fliken "Goda exempel" på den här sidan finns det några artiklar som är till för att inspirera till utvecklingen av Rekreationsishockeyn i Sverige.

 

 

Senast uppdaterad: 23-01-03 av Stefan Ladhe