Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Styrgrupper

Senast uppdaterad: 23-09-29

Styrgrupp Hockeykontor

Lars Nilsson Ordförande, Region Väst
Johan Hemlin Ledamot, SHL
Johan Stark Ledamot
Anders Wahlström Ledamot

Styrgrupp Digital Strategi

Michael Persson Ordförande
Maria Wihlén Ledamot
Robert Larsson Ledamot, SHL
Johan Stark Ledamot
Lisa Hållars Ledamot

Utbildning för sportsligt ansvariga

Inbjudan till digitala träffar

Beijer Hockey Games