Domarrygg
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

NYA DAIF – Upplägg och instruktion till förening samt ansvarig i förening.

REKOMMENDATIONER 

Antal domare per förening 

Alla föreningar är unika och fungerar olika. Nedan följer rekommendationer grundade erfarenheter och goda exempel utifrån den referensgrupp som arbetat fram ”upplägg och instruktion” gällande föreningsdomarverksamheten

• För föreningar med ungdomsverksamhet är rekommendationen att ha ca 2–3 domarteam, eller 4-6 domare per lag för att med rimlig belastning klara verksamheten. 

• Vid poolspel och anpassade spelformer behövs det fler domare igång. Här är det viktigt att ha en översikt för föreningen för att kunna ha tillräckligt med domare för att täcka behovet. 

• Enligt DAIF-instruktionen rekommenderas att genomföra utbildningen med de intresserade från U15 och U16 – lagen. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att det är av stor vikt att det finns spridning i åldersgruppen inom föreningens domare då domarna (om de fortfarande spelar själva) inte finns tillgängliga när egna laget har match. Här är det viktigt med uppföljning och att föreningen och dess ansvarige arbetar för att behålla domare under längre tidsperioder så att föreningen kan ha domare i spannet 14-19 (+) års ålder. Här kommer den rekommenderade budgeten för Teambuilding in i bilden som ett verktyg för att underhålla och behålla. 

Ladda ned pdf

Senast uppdaterad: 23-02-03 av Stefan Ladhe