Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Morgan Johansson

Svensk ishockeys nollvision

Svensk ishockeys nollvision är en satsning initierad av Svenska Ishockeyförbundet för att arbeta med hjärnskakningsfrågan inom svensk ishockey. Hur går projektet?

I december kunde vi meddela att Morgan Johansson fått uppdraget som projektledare för Svensk ishockeys nollvision – en satsning initierad av Svenska Ishockeyförbundet för att arbeta med hjärnskakningsfrågan inom svensk ishockey. Men vad har hänt i projektet sedan dess?

Statistik måste till
Under projektets inledande fas har gruppen konstaterat att det måste till mer statistik för att kunna göra jämförelser mellan säsongerna. Redan nu har en beställning av ett system gjorts som kommer att testas av 30 pilotföreningar. Föreningarna tillhör alla SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan samt J20 SuperElit och man beräknar vara igång med systemet senast den 31 maj 2019. Till en början kommer alla misstänkta eller konstaterade fall av hjärnskakningar från säsongen 2018/2019 att rapporteras in.

– Anledningen till att rapportera in säsongen som varit, i efterhand, är för att få in statistik att jämföra med. Vi vill inte tappa ett år utan redan nästa säsong vill vi kunna mäta och jämföra statistiken. Min förhoppning är såklart att alla klubbar tar det här arbetet på största allvar så att vi får in korrekt statistik, säger Morgan Johansson.

Verktyget ska bidra till att samla in data om antalet hjärnskakningar men också i vilken situation de uppstår. I augusti kommer en webbaserad version och även en utvecklad app med syfte att minska tröskeln för rapportering. Genom systemet hoppas man också kunna exportera rå och anonyma data på ett enkelt sätt för att ta hjälp av forskare och experter på området eftersom projektet kommer att löpa under de kommande åren.

Regeländringar
Att införa olika typer av regeländringar är en del av förslaget som projektgruppen diskuterat. Ett exempel på en sådan regel är ”late hit” som genomfördes under senaste JVM-turneringen i Vancouver och som den svenska ledningen och spelare fick ta del av.

– IIHF förklarade tydligt för oss vad det var som gällde under turneringen, att när du tacklar en motståndare ska det vara med intentionen att knuffa undan spelaren för att vinna pucken. Kontentan från oss ledare till spelarna var att om du är i en 50/50-situation där motståndaren slagit ifrån sig pucken så undvik att fullfölja tacklingen. Regeln är ju till för att skydda spelarna och det handlar inte om att man inte får tacklas, utan att intentionen alltid ska vara att vinna pucken. Ska våra bästa spelare spela så länge som möjligt så är det en av reglerna som kan göra att vi undviker skador, säger Tomas Montén, förbundskapten för Juniorkronorna.

En del av diskussionen kring säkerheten på isen har också involverat målvakterna. Som en del i ett större arbete kring säkerheten för målvakterna har Tomas Magnusson, utbildningsansvarig på målvaktssidan på Svenska Ishockeyförbundet, delat med sig av kunskap till Nollvisions-projektet. Det förs också diskussioner i en bredare form utanför Nollvisions-projektet kring utbildning och regelfrågor för att öka säkerheten för målvakter. Regeländringarna kan bli verklighet inför säsongen 2019/2020 om man väljer att gå på projektgruppens linje.

Förebyggande och utbildning
– Projektet har sedan start haft en begränsning i att arbeta förebyggande i att undvika att hjärnskakningar sker på isen. Vad som händer när olyckan är framme är inte en del av det här projektets uppdrag och det tror jag är viktigt för att få en förståelse för de förändringar vi föreslår. Disciplinära åtgärder kan också en ha effekt i förebyggande syfte, säger Morgan Johansson.

– En stor del i arbetet är såklart också utbildningsfrågan. Som jag ser det finns det två grenar i det och det handlar om det hockeymässiga samt attityden med moral och etik. Hur förhåller sig spelarna till varandra? Hur kan vi utveckla utbildning för spelare, ledare och på sikt även föräldrar? Mycket av det som sägs vid matbordet blir också en form av sanning, fortsätter Morgan.

Många intressenter
Det är en stor skara finansiärer som deltar i projektet Svensk ishockeys nollvision. Svenska Ishockeyförbundet, SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och HockeyEttan är delaktiga precis som försäkringsbolag med licensförsäkring genom Svenska Ishockeyförbundet, Arbetsgivaralliansen, SEB genom avtal med SHL, CCM, Bauer och SICO.

– Hockeysverige sluter upp kring de här frågorna och det finns ingen som ställer sig frågande till att vi gör det här arbetet. Mitt jobb handlar framöver om att vi samlar in all kunskap vi behöver framöver för att tolka statistiken och göra jämförelserna. Det är inte jag personligen som sitter med expertkunskaperna utan jag ska leda arbetet, säger Morgan.

Projektgruppen som arbetar med Svensk ishockeys nollvision ses minst en gång i månaden för att arbeta fram förslag framåt kring frågan om hjärnskakningar inom svensk ishockey och Morgan menar att just uppföljningen är det viktigaste i arbetet framåt.

– Det jag ställer mig frågande till är uppföljningen av det införda tacklingsförbundet upp till U12 som infördes för många år sedan. Vad har egentligen hänt efter det? Det är spelarna vi ser på seniornivå i svensk hockey nu. Vi kommer inte att göra några åtgärder utan att mäta och följa upp dem, det kommer vara otroligt viktigt framåt. Det har funnits massor med idéer och tankar från många håll i projektet och det är otroligt positivt med ett så stort engagemang från hela hockeysverige. Gruppens uppdrag är att nu prioritera vart det är mest effektivt att börja och vad som ger störst effekt här och nu, avslutar Morgan.

Stefan Ladhe 22-09-12