Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Vår vision

Strategi2030 Vision 2 1

Sveriges mest engagerande idrott.

Vi ska vara bäst i världen i ishockey på alla nivåer och vara den idrott som engagerar mest och flest. Svensk Ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle.

Senast uppdaterad: 23-11-27 av Stefan Ladhe