Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Förord Strategi 2030

Strategi2030 FÖRORD

En strategi är perspektiv heter det som bekant. En strategi pekar på vad som behöver göras för att nå den
gemensamma visionen och leva efter vår verksamhetsidé och våra kärnvärden.

I en strategi som tar sikte på 2030 befinner vi oss i skrivande stund (2023) i ett ansträngt världsläge. Vi kommer att möta en ny värld under kommande åren. Ungdomar som växer upp idag möter för första gången något som kallas ränta. Kommunsverige har på kort tid ställts inför nya utmaningar som direkt påverkar idrotten och ishockeyn. Vi har redan märkt det i form av ökade energikostnader som gör eller kommer att göra det dyrare att ha alla idrottsanläggningar i gång. Här kommer vi som hockeyrörelse att behöva vara med och utveckla nya vägar framåt.

Med detta sagt så kan vi inte fastna allt för mycket i omvärldens förutsättningar. Vi måste ta taktpinnen och äga vår utveckling framåt. Det är just det som är syftet med den strategi du håller i handen. Det handlar om vad vi ser och vad vill framåt. Vi har valt att fortsätta att sträva mot vår vision om att bli Sveriges mest engagerande idrott.

Vi sätter föreningsverksamheten i första rummet och som det står lite längre fram i texten – det är där allt börjar. En bra och gedigen föreningsverksamhet som är av högsta kvalitet för alla som är där från spelare och tränare till domare, föräldrar och supportrar är en förutsättning för att lyckas med allt vi vill och strävar efter.

Vi vill att fler ska bli intresserade av vår idrott. Det är så vi faktiskt blir Sveriges mest engagerande idrott. Det kommer att krävas ett gediget och långsiktigt arbete tillsammans inom svensk ishockey – från våra landslag via elitföreningarna till de lite mindre föreningarna i hela landet. Att vi arbetar målmedvetet med att utveckla verksamheten i alla delar och för alla.

Vårt skäl till att vi håller på är att vi älskar ishockey. Vi älskar jublet vid mottagandet av guldhjältar på våra torg lika mycket som när vi ser glädjen hos en av våra nybörjare i Tre Kronors hockeyskola som för första gången åker översteg. I den kärleken till hockeyn ligger också att tävla. Vi ska på den högsta nivån alltid spela om medaljerna i de stora mästerskapen både på landslag- och föreningsnivå, men det betyder inte att vi ska tävla på samma sätt i barn- och ungdomsishockeyn. Där handlar allt om att utbilda oss till att lära av både vinster och förluster. En kunskap som man har med sig hela livet oavsett om man fortsätter att spela ishockey eller inte.

Och vill man satsa hela vägen på just ishockeyn, ja då ska vi ha byggt alla förutsättningar för att klara att stå högst upp när det krävs.

Det är tillsammans vi skapar Sveriges mest engagerande idrott!

Anders Larsson
Ordförande Svenska Ishockeyförbundet

Johan Stark
Generalsekreterare Svenska Ishockeyförbundet

Senast uppdaterad: 23-11-27 av Stefan Ladhe