Stipendier
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Helge Berglunds Stipendiefond

Helge Berglunds stipendiestiftelse

Stiftelsens ändamål är att till ungdomar inom idrottsrörelsen lämna understöd för att bereda dem tillfälle till utbildning och undervisning vid inhemska eller utländska idrottshögskolor eller därmed jämförliga undervisningsanstalter. I andra hand är stiftelsens ändamål att till aktiva inom ishockeyrörelsen bereda möjlighet till rehabilitering för anpassning till yrkeslivet vid inhemska rehabiliterings- och vårdinstitut.

 

Ansökan - Lämnas in senast den 1 juni  Blankett

Ansökan skickas till:
Helge Berglunds stipendiestiftelse 
c/o Svenska Ishockeyförbundet 
Att: Marcus Bojling
Box 5204 
121 16 Johanneshov

Under året har följande stipendier delats ut:

   
Viktor Jansson 20 000 kronor
Rebecca Höglund 20 000 kronor
   
    

 
Under länken nedan finner du möjligheter att erhålla anslag, bidrag och material i stipendier och fonder.
Möjligheter att erhålla anslag, bidrag och material.
För mer information och fler stipendier se www.rf.se

 

Senast uppdaterad: 23-09-18

Styrelsen Helge Berglunds Minnesfond

Anders Larsson Ordförande
Peter Forsberg Ledamot
Cecilia Hager Larsson Ledamot
Lisa Hållars Adjungerad