Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Licensprövning inför säsongen 2024/2025

Fyra klubbar i Hockeyettan nekas elitlicens, övriga prövade klubbar beviljas licens.

SHL, SDHL och HockeyAllsvenskan

Alla klubbar i SHL, SDHL och HockeyAllsvenskan har beviljats elitlicens för säsongen 2024/2025. Det meddelar licensnämnden för dessa ligaorganisationer idag. Tre klubbar har beviljats dispensår: Södertälje SK och Tingsryds AIF har fått ett första dispensår och Vimmerby HC har fått ett andra dispensår. 

Dispensbesluten i sin helhet

Hockeyettan

Licensnämnden för Hockeyettan har beslutat att neka elitlicens för fyra klubbar inför säsongen 2024/2025: Bäcken HC, KRIF Hockey, Kristianstads IK och Strömsbro IF. 

Besluten i korthet

Bäcken HC

Föreningen har inte inkommit i tid med begärda handlingar, och enligt underlaget som faktiskt skickats in, klarar föreningen inte kapitalkravet.

KRIF Hockey

Efter att ha fått dispens i förra årets licensprövning, tack vare en handlingsplan för hur det egna kapitalet skulle återställas, har KRIF Hockey inte inkommit med fullgoda handlingar till årets prövning. Föreningen uppvisar negativt kapital, och har inte skickat in en handlingsplan för att återställa det.

Kristianstads IK

Kristianstads IK beviljades dispens i förra årets licensprövning efter att ha uppvisat en handlingsplan för att klara kapitalkravet till årets prövning. Av handlingarna som föreningen skickat in till årets prövning, framgår att föreningen har ett negativt kapital och den inskickade handlingsplanen visar inte att det egna kapitalet kommer att kunna återställas under innevarande period.

Strömsbro IF

Strömsbro IF beviljades dispens i förra årets licensprövning, men har i de handlingar som skickats in i år inte kunnat styrka att föreningen har ett positivt kapital och att man har följt den handlingsplan som upprättades förra året. Handlingsplanen för i år är ofullständig och det går inte att dra slutsatsen att föreningen är på väg att uppfylla gällande kapitalkrav.

Föreningarna degraderas därmed från Hockeyettan till Hockeytvåan.

Besluten kan överklagas till Svenska Ishockeyförbundets Överklagandenämnd.

Besluten i sin helhet

Följande klubbar återstår att pröva i Hockeyettans licensnämnd:

  • Forshaga IF
  • IK Pantern

Totalt har 39 föreningar prövats av licensnämnden för Hockeyettan. Anledningen till att det inte är 40, som den ordinarie serieindelningen utgår ifrån, är att Vännäs HC drog sig ur innan prövning, Skövde IK gick i konkurs och endast IK Pantern har tackat ja till en plats i Hockeyettan än så länge. Arbetet med att revidera serieindelningen pågår fortlöpande.

Om Licensnämnderna

Licensnämnderna för SHL, SDHL och HockeyAllsvenskan samt Hockeyettan har Svenska Ishockeyförbundets uppdrag att självständigt pröva om föreningar eller idrottsaktiebolag som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i ligorna därutöver uppfyller de av förbundet uppställda villkoren avseende ekonomisk stabilitet, god organisation, ungdomsverksamhet och arenakapacitet.

Det finns viss möjlighet till undantag, dvs. att ge dispens. För föreningen som redan haft dispens gäller detta under förutsättning bl.a. att föreningen inte uppvisar ett negativt eget kapital i den inlämnade redovisningen, att föreningen kan påvisa att den vid föregående licensprövning (som resulterade i dispensår) inlämnade handlingsplanen följts efter bästa förmåga och att vidtagna åtgärder bidragit till förbättringar av det egna kapitalet.

Linus Hugosson 24-07-05