Huvudsponsor Svenska Spel

Toppligorna och Svenska Ishockeyförbundet startar gemensam domarsatsning

Till nästa säsong utökas samarbetet mellan toppligorna SDHL, SHL, HockeyAllsvenskan och Svenska Ishockeyförbundet. 4-domarsystemet implementeras stegvis i SDHL och domare från SHL kommer även att döma SDHL-matcher.

Under säsongen 2022/2023 kommer hälften av matcherna i SDHL att dömas med 4-domarsystem, det vill säga två huvuddomare och två linjedomare. Utbytet mellan ligorna innebär också att 24 matcher i SDHL kommer att dömas av SHL-domare och ett antal matcher kommer att dömas av domare som är på väg upp i HockeyAllsvenskan.

I och med de nya tacklingsreglerna i SDHL för kommande säsong har samtliga ligor samma regelbok vilket öppnar denna möjlighet för utveckling av domare på både dam-och herrsidan. 

– Det blir lättare för befintliga damdomare att ta steget över till att bli huvuddomare och herrdomare får möjlighet till praktisk utbildning i 4-domarsystemet. Detta ger också en möjlighet att genomföra matcher med hjälp av coachning av 4-domarutbildade domare med praktisk erfarenhet från till exempel SHL och HockeyAllsvenskan, säger David Bergman, domaransvarig Svenska Ishockeyförbundet.

SDHL:s slutspel har historiskt sett dömts med ett 4-domarsystem och nu kommer domarna att utbildas ytterligare i systemet under grundserien vilket också ger möjlighet till större likriktning av bedömningsnivån i SDHL. 

Erfarenhetsutbytet mellan domare i olika ligor bidrar till en stark utveckling av domarkåren i hela svensk ishockeys ekosystem.

– Erfarenhet och utveckling är av lika stor vikt för domare precis som för spelare och med detta samarbete utvecklar vi domarna i de högsta serierna vilket också ökar den sportsliga kvalitén, något vi tror kommer ge många ringar på vattnet, fortsätter Bergman.

För domarna innebär detta större samarbete mellan ligagränserna.

– Jag hoppas och tror att vi SHL-domare kan bidra med mycket av vår erfarenhet av såväl 4-domarsystemet som domarrollen i stort till våra kollegor i SDHL och samtidigt få samma utväxling tillbaka genom att få sätta sig in i deras utmaningar och förutsättningar, säger SHL-domaren Tobias Björk som alltså även kommer döma SDHL-matcher kommande säsong.

Domare som är på väg att ta klivet upp i HockeyAllsvenskan ges även chansen att döma i SDHL och skapa sig ytterligare matcherfarenhet samtidigt som chansen ges till kunskapsutbyte med domarna i SDHL.

– Det är en win-win för samtliga parter, både domarna från de olika ligorna och sporten i sig då vi gemensamt samarbetar för att utveckla domarna och därmed även sporten, säger Björn Wettergren, domarchef HockeyAllsvenskan.

Samarbetet medför även att de svenska domarna, som ofta tas ut till internationella uppdrag, kan komma ännu bättre förberedda på uppdrag från internationella ishockeyförbundet.

– I och med att fler grundseriematcher kommer dömas med 4-domarsystem och våra SDHL-domare kan utbildas i detta av SHL-domare så förbereder vi våra domare bättre för såväl slutspel som internationella uppdrag vilket ger en ökad sportslig utveckling av SDHL, sammanfattar SDHL:s sportchef Gizela Ahlgren Blom.

Stefan Ladhe 22-09-12