Senast uppdaterad: 23-10-12 av Nils Averfeldt
Rickard Johansson Vice Ordförande Västerbotten
Magnus Brännvall Ordförande Tävlingskommittén Norrbotten
Rikard Boberg Ungdomskommittén Ångermanland
Andreas Bergström Distriktskommittén Medelpad
Joachim Hammarström
Nicklas Tander Vice ordförande Jämtland-Härjedalen

Adjungerad från Hockeykontoret

Beredande tjänsteman från Hockeykontoret. Hockeykontoret handlägger och är administrativt stöd Disciplinkommittén

Nils
Nils Averfeldt Administratör, Hockeyutvecklare, Utbildare