Lathund OVR

Före match
1. Låna inte någon annans inloggning utan be er föreningsadministratör lägga upp er
som resultatanvändare till rätt serie.

2. Skriv ut Prel. Team Roster och lämna till lagen, senast 1 timme för matchstart.

3. Kontrollera att domarnamnen stämmer. Matchen kan inte öppnas om inte domarna
är namngivna. Fyll i matchfunktionärerna.

4. När ni fått tillbaka den ifyllda Prel. Team Rostern lägger ni in spelarna i OVR. Markera
kapten, head coach och tröjfärg. Startande spelare ska inte läggas in
nu.

5. Skriv ut Official Team Roster. Senast 20 min innan matchstart ska lagen ha markerat
startande målvakt (endast mv är obligatoriskt) och skrivit under den.

6. Ge respektive lag samt domarna ett exemplar var av Official Team Roster.

7. Fyll i startande målvakt (och ev startfemmorna) i respektive lag.

8. Publicera Official Team Roster senast 5 min innan matchstart.

I pauserna
1. Fyll i skottstatistiken på målvakterna.

2. Spara och tryck ”Ja” på frågan om ändring till nästa period.

Efter matchen
1. Fyll i skottstatistiken på målvakterna

2. Fyll i publiksiffran

3. Skriv ut Official Game Sheet och gå till domaren för underskrift.
OBS! Stäng inte ner matchen förrän domaren godkänt protokollet.

4. Tryck på Final Score, om ni får felmeddelandet rätta till det.
OBS! Det är viktigt att det står Final Score på Game Report

5. Spara Official Game Sheet och den signerade Off Team Rostern hos er under
pågående säsong.

6. Close game.

Övrigt
-Skriv alltid ner händelsen på papper först innan du fyller i OVR. Ta det lugnt.

-Kontrollera vid varje periods start att målvakten som är markerad i OVR är den som
står.

-Gör händelserna i OVR i samma ordning som de händer i matchen.

-Vid dubbla utvisningar för en och samma person, på samma tid men med olika
förseelser, behöver ni manuellt ändra starttiden på den andra utvisningen. (Om det
blir mål under den första utvisningstiden ändrar ni starttiden för den andra
utvisningstiden till tiden för målet)

-Vid ev förseningar, före och under match, lägg in varför det är försenat via Game break på höger sida. Om matchen inte har börjat är det tiden 00:00 som ska läggas in.

-Vid skada på spelare, notera detta i Notes.

Senast uppdaterad: 22-11-18 av Zakarias Granlund