Dam- & flickverksamhet

Svensk Ishockeys gemensamma mål mot 2030.
Alla flickor som vill spela ishockey oavsett vart i landet du bor ska ha möjlighet att spela ishockey i homogena flicklag. 

Det finns möjlighet att söka projektstöd och återstartsstöd för att påbörja föreningens satsning. Tillsammans kan vi utveckla verksamheten.

Vill ni ha stöd i er förenings arbete? Kontakta oss!

Senast uppdaterad: 23-05-23 av Nils Averfeldt