Blanketter

Behöver er förening av någon anledning avvika från tävlings- och seriebestämmelser så måste man ansöka om dispens. Dispens söks idag skriftligt genom ett mail till Hockeykontoret. Där ska namn, födelseår och orsak till varför man behöver söka dispensen framgå. Observera att vi som sitter på hockeykontoret inte själva kan fatta beslut i dispensärenden, så vill ni fråga om råd gällande en dispens och om det är möjligt med en dispens så är det bästa om ni kontaktar respektive tävlingsansvarig i ert distrikt.

Senast uppdaterad: 22-11-18 av Zakarias Granlund