Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Reglemente HHoF

Svenska Ishockeyförbundets Hockey Hall of Fame

  • 1 Syfte

Svenska Ishockeyförbundet, SIF, ska genom Hockey Hall of Fame samla, vårda och bevara den svenska ishockeyhistorien.

  • 2 Invalskommittè

SIF-styrelsen utser en invalskommittè bestående av minst fem medlemmar varav en ordförande och en adjungerad sekreterare.

Ordförande ska vara ledamot i SIF:s styrelse.

Medlemmar i invalskommittèn ska ha lång erfarenhet inom den svenska ishockeyn och dess utveckling. Kan vara spelare, ledare, domare, journalist eller annan tidigare aktiv inom ishockeyns organisation.

Invalskommittèns uppgift är att nominera kandidater, jämföra och bedöma kompetens och skicklighet och besluta om inval i SIF:s Hockey Hall of Fame.

Invalskommittèn är suverän i sitt beslut.

  • 3 Valbara kandidater och förutsättningar

Nominering av kandidater till medlemskap i SIF:s HHoF görs från hela svenska ishockeyns olika kategorier – spelare, ledare, domare och linjemän.

Grundläggande förutsättningar för bedömning:

Spelare

Spelskicklighet, sportslighet, stark karaktär och ledaregenskaper samt varit en förebild och bidragit till svensk ishockeys utveckling – spelaren ska ha starka internationella erfarenheter.

Ej aktiv spelare de tre senaste säsongerna krävs för nominering till HHoF.

Ledare

Skicklig coach och/eller ledare som med sitt ledarskap, sportmanship och karaktär bidragit till organisationens, sin klubb och svensk ishockeys utveckling. Internationella erfarenheter är en styrka men krävs ej för att bli nominerad.

Aktiv ledare i dag kan nomineras som kandidat till HHoF.

Domare/Linjemän

Skicklig funktionär som med stark karaktär och sportmanship varit en förebild inom domarskrået och bidragit till ishockeyns utveckling. Domare eller linjeman skall ha internationella erfarenheter.

Ej aktiv funktionär de tre senaste säsongerna krävs för nominering till HHoF.

  • 4 Processen för nominering och inval till SIF:s HHoF

Varje år ska minst tre (3) nomineringar för inval göras till SIF:s HHoF.

Nominering och inval till SIF HHoF görs om möjligt i samband med större ishockey-evenemang typ landskamper, Beijer Hockey Games och VM-turneringar.

Invalda till SIF:s HHoF erhåller en officiell uppvaktning och utmärkelse vid evenemanget.

Invalsprocessen

Senast tre (3) månader före ett större evenemang (landskamp, Beijer Hockey Games, VM) skall invalskommittèn via sekreteraren göra en förfrågan till elitklubbar och distrikt om vilka kandidater man från sin klubb eller distrikt föreslår skall nomineras för inval till SIF HHoF.

Varje kandidat skall redovisas med personliga data samt en sportslig meritlista inklusive alla framgångar och rekord – se §3 (Enligt mall för redovisning av meriter)

Senast en (1) månad före evenemanget kallar ordföranden i invalskommittèn till möte för att göra en bedömning av föreslagna kandidater och besluta vem eller vilka som ska föreslås till inval i SIF HHoF.

Invalskommittèn kan också föreslå ett antal kandidater för omröstning via allmänheten.

  • 5 Övriga rutiner

Ordförande och adjungerad sekreterare i invalskommittèn utvecklar samarbete och rutiner med SIF-kansliet för administration, ekonomi mm.

SIF:s Hockey Hall of Fame är fristående från IIHF:s Hall of Fame men med liknande uppbyggnad och regelverk.

Reglementet fastställt av Svenska Ishockeyförbundet, Förbundsstyrelsen 2011-09-12.

Senast uppdaterad: 23-02-02 av Stefan Ladhe