Invalda i Hockey Hall of Fame 133-

Senast uppdaterad: 23-02-12 av Stefan Ladhe

133. Anders "Pudding" Weiderstål

134. Henrik Zetterberg