InvalskommitténSenast uppdaterad: 23-02-02 av Stefan Ladhe
Peter Forsberg Ordförande
Hasse Andersson Ledamot
Jan Bengtsson Ledamot
Lars G Karlsson Ledamot
Lars Granqvist Ledamot
Stefan Ladhe Adjungerad sekreterare