Invalda i Hockey Hall of Fame 37-48

Senast uppdaterad: 22-11-25 av Stefan Ladhe

37. Sven Bergqvist

38. Ove Dahlberg

39. Gösta Johansson

40. Gösta Ahlin

41. Stig-Göran Johansson

42. Sven Thunman

43. Holger Nurmela

44. Sigurd Bröms

45. Hans Mild

46. Hans Öberg

47. Åke Lassas

48. Håkan Wickberg