Daif

Domarutbyte Region Norr & uppdaterad arvodeslista

Regions funktionärskommittén (RFK) har beslutat att införa ett system för utbyte och hjälp över länsgränserna gällande domartillsättning.

Vi ser flera anledningar till detta:

 • Det blir lättare att låna domare över länsgränserna när det fattas domare till matcher
 • Domarna får döma med andra domare och på så sätt utvecklas
 • Domarna får döma andra lag och se andra ishallar
 • Lagen får se andra domar
 • Förhoppningsvis färre flyttade matcher 

Detta ska ske under vissa premisser:

 • Eftersom detta kan medföra en ökad ekonomisk belastning för föreningarna, så är det viktigt att inte samma förening drabbas varje tillfälle, utan att det sprids ut på så många föreningar som möjligt. Det kommer dock inte att bli 100 % rättvist.
 • Vi skickar inte hela team, utan 2 domare. På så sätt får vi även ett utbyte av erfarenheter. Är det stor kris kan hela team skickas över länsgränserna, men endast i undantagsfall.
 • Tillsättarna ska kommunicera med varandra och båda ska vara överens.
 • Tillsättarna ska i första hand se till att ha domare till matcherna i sitt distrikt.
 • Finns det lediga domare kan utbytet ske.
 • Det är även ok att tex Norrbotten skickar 2 domare till Västerbotten och Västerbotten skickar 2 domare till Norrbotten samma dag. Då enbart i syfte att utbyta erfarenheter.
 • Detta är ett levande dokument, som kommer att utvärderas och revideras vid behov.

Uppdaterad arvodeslista:

 • Här hittar ni en uppdaterad arvodeslista för säsongen 2023-2024

 

Regions Norrs Funktionärskommitté

Tillsättare Region Norr

Zakarias Granlund 23-09-28