Styrelse

Senast uppdaterad: 22-12-05 av Nils Averfeldt
Helene Ersson Kassör (Ordförande Medelpad)
Carolina Klockmo Vice Ordförande/Kassör
Olle Påhlsson Utbildningskommittén Medelpad
Anders Ruda Funktionärskommittén Medelpad
Isabell Lindström Breddkommittén Medelpad
Andreas Bergström Distriktskommittén Medelpad
Joakim Lundström Distriktskommittén Medelpad
Jens Östlund Tävlingskommittén Medelpad