Foersaettsblad Staaende

Regionsträffar 2024

I strävan mot fler, bättre och effektivare ishallar bjuder Svenska Ishockeyförbundet in till regionsträffar under våren 2024. 

Regionsträffarna är en mötesplats där vi vill skapa dialog och utbyte mellan flera olika funktioner i våra anläggningar. En mötesplats för att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan driftpersonal, kommunanställda, föreningar samt leverantörer till svensk ishockey. Under dagarna kommer vi behandla frågor berörande miljö och energi, upphandlingar, produktutveckling och mycket mer. Det är även ett bra tillfälle att få med sig den senaste informationen från Svenska Ishockeyförbundet.

Regionsträffarna under våren 2024 kommer beröra en rad olika teman där vi under den första dagen adresserar en bred målgrupp: Kommunmedarbetare med ansvar för ishallar, driftpersonal samt föreningar. Under den andra dagen ligger fokus mer mot driften i anläggningarna men det finns självklart ett värde för samtliga att delta under båda dagarna.

Svenska Ishockeyförbundet (swehockey.se)

Stefan Johansson 24-01-18