Styrelsen

Foersaettsblad Staaende (2)
Senast uppdaterad: 24-03-18 av Stefan Johansson
Michael Johansson Ordförande
Stefan Johansson Kassör
Björn Berggren Anläggningskommitté Ordf.
Maria Berglund Flickkommitté
Jesper Eckers Vice ordf. Utvecklingskommitté ordf.
Petra Johannson Tävlingskommitté Ordf.
Lars Samuelsson Funktionärskommitté ordf.
Thomas Hagelberg Adjungerad
Hanna Wejerborn Adj. ledamot Flick kommittén