Organisation styrelsen

Efter årsmötet vi hade måndagen den 21/9 sattes en ny organisation i förbundet.

Det beslutades att Michel Johansson blev ordförande.

Stefan Johansson Kassör.

Jesper Eckers Utvecklingskommittén

Maria Berglund Flick och damhockey

Björn Bergren Anläggnigskommittén. 

Där bestämdes också att Tobias Bergström blev invald som Tävlingskommitténs ordf.

Tobias kommer att ansvara för allt som gäller:

Serier, poolspel, Tsm och Ovr.

På domarsidan kvarstår Nazif Vitija som ansvarig för alla domarfrågor.

Thomas Hagelberg som adjungerad i styrelsen och är fortsatt ansvarig för allt som gäller utbildning utöver domarutbildningar. 

Stefan Johansson 22-11-29