Projektstöd
Huvudsponsor Svenska Spel

Projektansökningar / idrottsmedel

Under namnet projektstöd IF barn- och ungdomsidrott kommer vi att ta fram projekt som ishockeyföreningar kan ansöka till för att utveckla sin barn-och ungdomshockey. Fokusområden är fortsatt att rekrytera och behålla fler i vår idrott. Alla projektansökningar sker via föreningens IdrottOnline-sida. Nedan hittar du nuvarande projekt som föreningar kan ansöka till:

Tre Kronors Hockeyskola

Tre Kronors Hockeyskola är Svenska Ishockeyförbundets verksamhet för de yngsta barnen. Fokus är på att lära sig åka skridskor för att sedan prova på spelet med puck och klubba. Vi ser att första steget in till ishockeyn ska vara enkelt, barn ska kunna komma som dom är med skridskor, hjälm med galler och ett halsskydd eller krage som skyddar halsen. Full utrustning ska inte vara ett krav.

Tre Kronors Hockeyskola handlar om att ha kul och under lekfulla former ge barn möjligheten att lära känna ishockeyn som förhoppningsvis föder ett intresse som varar hela livet! Vi vill att alla barn, flickor som pojkar 5 år och äldre, ska känna sig välkomna i verksamheten.

Första steget in till hockeyn ska även vara lätt för de som vill engagera sig som ledare. För oss är inte tidigare ishockeyerfarenhet något krav utan de viktigaste är hur du är som individ, hur du möter barn och ditt ledarskap. Därför uppmanar vi föreningar att titta lite bredare när nu rekryterar ledare till er hockeyskola. Ungdomar, föräldrar och kvinnor är målgrupper vi ser som potentiella ledare. Med det sagt är vi självklart också väldigt glada när de som tidigare spelat hockey själva vill ge tillbaka till verksamheten som ledare.

För att ni som förening och era ledare ska ha en stadig grund att stå på, med rätt kunskap för att möta målgruppen finns en en-dagars utbildning lokalt i ert distrikt att ansöka till. Under utbildningen får ledarna allt ifrån praktiska kunskaper att använda på isen till kunskap om vilken typ av ledarskap som ska ligga till grund för verksamheten.

Svenska Ishockeyförbundet har genom åren sett stora positiva effekter i de föreningar som har en specifik grupp för flickor. De föreningar som erbjuder flickor egen istid har lättare att behålla dem i verksamheten när det senare ska bildas lag. På Svenska ishockeyförbundets årsmötet 2019 klubbades sju löften igenom för vad svensk ishockey långsiktigt ska verka för, ett av dessa är att alla föreningar med ungdomsverksamhet ska ha tjejlag som kan träna och spela tillsammans. Vi vill därför se att föreningen planerar för att ha en grupp för flickor och en grupp för pojkar.

Ansökan om Tre kronors hockeyskola kan göras i IdrottOnline mellan den 16 april och 1 juni.

Se bifogat dokument för lathund, ”Lathund för ansökan i IdrottOnline”

Det här får föreningen:

 • Obligatorisk utbildningsdag i TKH för 4st ledare (två för flickgruppen och två för pojkgruppen).
 • TKH 2, en utbildningsdag för föreningens alla ledare, (Hockeykonsulent bjuder in).
 • Träningströjor i fyra färger, 10st av varje färg (röd, gul, blå, grön).
 • Ledartröjor, 4st
 • Blå lightpuckar.
 • Digital anmälningsfunktion på föreningens TSM-sida.
 • Tryckta och digitala utbildningsmaterial.
 • Ett kommunikationskit med fysiska och digitala verktyg.
 • Digitala rekryteringsverktyg.

Det här gör föreningen:

 • Ansök för TKH i IdrottOnline senast 1 juni.
 • Planera er verksamhet: sprid information till målgruppen, rekrytera ledare, lägg upp information om er hockeyskola i TSM, (se info bilaga).
 • Skicka fyra ledare på utbildning, varav två för er flickgrupp och två för er pojkgrupp.
 • Delta på TKH 2, föreningens Hockeykonsulent bjuder in till ytterligare en ledarträff i syfte att utbyta erfarenheter med övriga deltagande föreningar.
 • Återrapportera Tre kronors hockeyskola i IdrottOnline. 

Marknadsföring:

För att nå ut på bästa sätt har vi tagit fram ett digitalt marknadsföringskit som ni som förening kan använda er av. Ni hittar materialet på:

https://klubbmaterial.swehockey.se

Lösenord: klubbmaterial 

Anmälningssida:

För att göra anmälan till TKH enkel och för att ni som förening lättare ska kunna hålla koll på hur många barn som kommer till er verksamhet samt senare under säsongen säsongsregistrera dem i TSM, erbjuder vi er att använda https://trekronorshockeyskola.se/

För att er hockeyskola ska bli synlig på hemsidan ska ni lägga upp er hockeyskola i TSM.

Se bifogat dokument för lathund om hur ni går till väga. I mitten av maj släpper vi den nya uppdaterade hemsidan och ni kan då lägga upp er hockeyskola.

Vid frågor kontakta:

Sofie Wallin, sofie.wallin@swehockey.se

Sarger

Inför säsongen 2020/2021 påbörjade svensk ishockey implementeringen av nya spelformer anpassade till barn och dess utvecklingsnivå. Säsongen 21/22 kommer fler distrikt att spela de nya spelformerna fullt ut. Allt i syfte att öka möjligheterna för spelarna att ha kul, lära sig och utvecklas inom ishockeyn. Vi vill också möjliggöra för fler att stanna i vår idrott längre upp i åldrarna.

För att det ska bli lätt för er som förening att genomföra dessa spelformer så behövs någon form av sarg, puckstoppare eller planavdelare. Genom länkarna nedan hittar olika typer av finansieringslösningar samt länken för anmälan via Idrottonline.

Projektstöd IF Barn-och ungdomsidrott ersätter det som tidigare var benämnt som Idrottslyftet.

Senast uppdaterad: 23-02-02 av Stefan Ladhe

 

Hockeyboken 2022/2023